ඉංග්රීසි

නිෂ්පාදන

0
 • බාර්ලි ග්‍රාස් පවුඩර්

  නිෂ්පාදනයේ නම: බෑග් 20/කොටුව*බාර්ලි තෘණ කුඩු කාබනික
  ශුද්ධ අන්තර්ගතය: 3g/බෑගය
  ඇසුරුම් මානයන්: 5.51 x 5.35 x 1.73 අඟල්; අවුන්ස 0.11
  නිෂ්පාදකයා: YTBIO
  අභිරුචිකරණය: අමුද්රව්ය; අමුද්රව්ය; පිරිවිතර; ඇසුරුම්, සියල්ල අභිරුචිකරණය කර ඇත
  ගෙවීම: T/T, VISA, XTransfer, Alipayment...
  නැව්ගත කිරීම: DHL.FedEx, TNT, EMS, SF, මුහුදෙන්, ගුවන් මගින්

1